Školská rada

Zřizovací listinou ze dne 25. 2. 2014 byla zřízena školská rada při ZŠ a MŠ Bez hranic.

Dne 19. 4 . 2017 byli zvoleni noví členové školské rady:

Školská rada má 6 členů:
2 členové byli jmenování zřizovatelem (DSO Bez hranic): 

 

Jiří Loskot, starosta městyse Mšec, email: starosta@obecmsec.cz
Kateřina Vykouková, místostarostka obce Tuřany, email: vykoukova@skolabezhranic.cz

 

2 členové byli zvoleni zákonnými zástupci žáků:
Ing. Eva Slavíková, za ZŠ Mšec,  email:  eva.prachalova@email.cz
Ing. Radka Smržová, za ZŠ Tuřany, email: smrzova.radka@gmail.com

 

2 členové byli zvoleni pedagogickými pracovníky:
Miroslav Vrána, za ZŠ Mšec, email:  vrana@skolabezhranic.cz
Alena Hašková, za ZŠ Tuřany, email: haskova@skolabezhranic.cz

 

Zápisy ze zasedání školské rady: