Školská rada

Zřizovací listinou ze dne 25. 2. 2014 byla zřízena školská rada při ZŠ a MŠ Bez hranic.

Školská rada má 6 členů:
2 členové jsou jmenování zřizovatelem (DSO Bez hranic)
2 členové jsou zvoleni zákonnými zástupci žáků
2 členové byli zvoleni pedagogickými pracovníky
Aktuální informace naleznete zde
Skip to content