Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ poskytuje poradenské služby žákům, rodičům a učitelům školy. Členy školního poradenského pracoviště jsou výchovný poradce , metodik prevence a školní speciální pedagog.

Mšec

Tuřany

Srbeč

 

Skip to content