O škole

Základní škola a Mateřská škola Bez hranic zahájila svou činnost 1. ledna 2014. Tato školská právnická osoba je třetí tzv. svazkovou školou v České republice. Jejím zřizovatelem je Dobrovolný svazek obcí Bez hranic, jehož členy na počátku byly městys Mšec, obce Řevničov, Tuřany a Srbeč. Hlavním předmětem činnosti Svazku je spolupráce jeho členů v oblasti předškolního a základního vzdělávání.

 

Fotky dílen, PC učebny, z akcí a podobně..

 

K výuce technického kreslení používáme:

 

Používáme ke komunikaci v rámci svazkové školy:

 

Spolupracujeme s (viz SVĚT PRÁCE V ZŠ MŠEC)