Dokumenty školy

Plán práce pro šk rok 2016/2017

 

Základní škola:

1. Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků

2. Školní vzdělávací program pro ZŠ 

3. Výroční zpráva 2013/2014

4. Výroční zpráva 2014/2015příloha 1příloha 2příloha 3příloha 4příloha 5apříloha 5bpříloha 5cpříloha 6příloha 7příloha 8

5. Výroční zpráva 2015/2016

 

Mateřská škola:

1. Školní řád

2. Školní vzdělávací program pro MŠ

3. Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání (šk. rok 2014/2015)

– Dodatek č. 1 – stanovení úplaty za předškolní vzdělávání (šk. rok 2015/2016)

 Dodatek č. 2 – stanovení úplaty za předškolní vzdělávání (šk. rok 2016/2017)

4. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání – platná od 3. 2. 2015

 

Školní družina:

1. Směrnice pro stanovení úplaty (2014/2015) za vzdělávání ve školní družině

– Dodatek č. 1 – stanovení úplaty pro školní rok 2015/2016

Dodatek č. 2– stanovení úplaty pro školní rok 2016/2017

2. Vnitřní řád školní družiny

 

Školní jídelna:

1. Směrnice pro stanovení úplaty za školní stravování (MŠ / ZŠ)

– Dodatek č. 1 – stanovení úplaty pro školní rok 2015/2016

– Dodatek č. 2 – stanovení úplaty pro školní rok 2016/2017

– Dodatek č. 3 – stanovení úplaty pro školní rok 2017/2018

 Dodatek č. 2/2015 – strava v MŠ