Školní řád

Je Vaší povinností seznámit se se školním řádem, protože:

 

  • Řád stanovuje podrobnosti provozu školy, práva a povinnosti žáků, podmínky výchovně vzdělávacího procesu ve škole, včetně vztahů mezi účastníky tohoto procesu.
  • Řád školy je závazný pro všechny žáky.

Školní řád